• Sun. Mar 19th, 2023

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Kiến nghị ngân hàng phải mua lại trái phiếu đã trung gian chào bán cho nhà đầu tư

Byadmin

Mar 19, 2023
Cử tri kiến nghị các ngân hàng phải có trách nhiệm mua lại trái phiếu đã trung gian chào bán cho các nhà đầu tư - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cử tri kiến nghị các ngân hàng phải có trách nhiệm mua lại trái phiếu đã trung gian chào bán cho các nhà đầu tư – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trả lời kiến nghị trên, Ngân hàng Nhà nước cho rằng doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc và lãi trái phiếu cho nhà đầu tư theo các điều khoản, điều kiện của trái phiếu.

Đối với trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, trường hợp doanh nghiệp phát hành không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu theo phương án phát hành đã công bố cho nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác.

Ngân hàng thương mại có trách nhiệm mua lại trái phiếu doanh nghiệp trong trường hợp ngân hàng đó thực hiện hoạt động đại lý phát hành và có cam kết, ký hợp đồng với nhà đầu tư về việc mua lại trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành.

Về kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình và hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cho biết vừa triển khai thanh tra đột xuất hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại 11 tổ chức tín dụng.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức tín dụng có hành vi vi phạm.

Thời gian qua để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã có các biện pháp kiểm soát và hạn chế rủi ro đối với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của tổ chức tín dụng.

Cụ thể Ngân hàng Nhà nước bán hành quy định tổ chức tín dụng mua, bán trái phiếu doanh nghiệp phải có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi tỉ lệ nợ xấu dưới 3%.

Tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác; tổ chức tín dụng không được bán trái phiếu doanh nghiệp cho công ty con của chính tổ chức tín dụng đó…

Kiến nghị thông tin đầy đủ vụ SCB để người mua trái phiếu yên tâm

Cử tri TP.HCM cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán kịp thời có thông tin giải quyết đầy đủ về vụ việc của ngân hàng SCB để người mua trái phiếu doanh nghiệp an tâm hơn.

“Đối với kiến nghị liên quan đến vụ việc ngân hàng SCB chào mời nhà đầu tư mua trái phiếu, cơ quan điều tra đang xử lý vụ việc này. Đến nay, Bộ Tài chính không nhận được thông tin về tiến độ, kết quả và kiến nghị xử lý đối với việc này” – Bộ Tài chính trả lời.