• Thu. May 19th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Lăng mộ Nguyễn Hữu Cảnh ở quê nhà

  Byadmin

  Jan 15, 2022
  6 DJI 0720 1641444501

  Nhà bia với lư hương lớn phía trước ngôi mộ ông.

  Ông mất năm Canh Thìn 1770, an táng tại Cù Lao Phố, cạnh dinh Trấn Biên, Đồng Nai. Đến năm 1802, di hài của Nguyễn Hữu Cảnh được hậu duệ cải về an táng tại xã Trường Thủy.

  Do chiến tranh loạn lạc nên ngôi mộ của ông một thời gian dài không được hương khói, dẫn đến thất lạc. Vào năm 1995, con cháu tìm ra ngôi mộ Nguyễn Hữu Cảnh ở xã Trường Thủy. Đến năm 2013, khu lăng mộ mới được trùng tu lớn. Sau quá trình trùng tu, lăng mộ vị danh tướng thời chúa Nguyễn mang một diện mạo mới với nhiều hạng mục được xây dựng bằng đá bề thế.