• Sat. Aug 13th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Mạo danh Thanh tra Sở Y tế TP.HCM yêu cầu cung cấp thông tin bán thuốc hậu COVID-19

Byadmin

Jul 4, 2022

Chiều 4-7, Thanh tra Sở Y TP.HCM cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc một số cá nhân gọi điện thoại cho người dân, tự xưng là thanh tra viên Thanh tra Sở Y tế, đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc buôn bán thuốc hậu COVID-19 và mời đến Sở Y tế để làm việc.

Cụ thể, các số điện thoại 0979308312 – 0329070612 xưng tên Trần Đức Cường, số 0899193574 – 0932128506 xưng tên Trần Quang Hải, số 0939062328 xưng tên Dũng. Thanh tra Sở Y tế thông báo tất cả các cá nhân nêu trên đều mạo danh Thanh tra Sở Y tế.

Khi đến làm việc tại các đơn vị, Thanh tra Sở Y tế có quyết định thanh tra, kiểm tra hoặc giấy giới thiệu đóng dấu của của Sở Y tế hoặc Thanh tra Sở Y tế và có giấy mời khi đề nghị cá nhân, tổ chức đến làm việc tại Thanh tra Sở Y tế.

Thanh tra Sở Y tế đề nghị người dân thông báo ngay đến Thanh tra Sở Y tế, số điện thoại: 02839309672 – 02839307916 khi phát hiện các trường hợp mạo danh như trên.