• Mon. May 16th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Mùa cam bù Hương Sơn

  Byadmin

  Jan 8, 2022
  hinh 14 jpg 1641611011 1641611397 1641611527

  Ông Nguyễn Văn Đạt, 60 tuổi, trú xã Sơn Trường, sở hữu 2 ha đất vườn đồi, trồng hơn 200 gốc cam bù Hương Sơn. Cây trồng theo hàng ngang, mỗi gốc cách nhau khoảng 3 m, sau 4-5 năm mới cho thu hoạch quả.

  “Cây cao trung bình 3 m, tán rộng 5 m, vòng đời khoảng 15 năm, nếu gốc nào chăm sóc tốt có thể đạt 20 năm, sau thời gian này phải thay mới. Hàng năm tôi luôn chiết cành của một số cây lâu năm trong vườn, đem trồng tại nhiều vị trí khác để duy trì giống”, ông Đạt nói.