• Fri. May 20th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Mua đất ruộng để xây sẵn mộ cho cả dòng họ, có được không?

  Byadmin

  Feb 3, 2022
  6 1619431292 2353 1619431446 j 9238 9068 1643808881

  Chú tôi mới 60 tuổi đã lo trước hậu sự cho mình và cả nhà, mua hẳn nửa sào ruộng, dựng tường bao xung quanh và xây hơn 20 ngôi mộ trống. (Tuấn Anh)

  Khu đất chú mua là đất nông nghiệp, xung quanh cả làng vẫn canh tác bình thường. Việc chú tôi mua đất nông nghiệp nhưng không canh tác mà lại để làm nơi chôn cất, và xây sẵn mộ trống, có vi phạm pháp luật không?

  Luật sư tư vấn

  Theo quy định tại Điều 57 Luật đất đai 2013, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Như vậy, trường hợp sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng phần mộ phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

  Song song với đó, việc sử dụng đất để xây dựng phần mộ gia đình phải nằm trong quy hoạch đất làm nghĩa trang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được quy định tại Điều 3 Nghị định 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng như sau:

  Điều 3. Các nguyên tắc đối với hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

  – Tất cả các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phải được quy hoạch. Việc quy hoạch, đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tuân thủ pháp luật về quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường).

  – Việc quản lý đất nghĩa trang, cơ sở hỏa táng phải tuân thủ theo pháp luật về đất đai, tiết kiệm và hiệu quả; bảo đảm an toàn, an ninh và vệ sinh môi trường.

  – Chủ đầu tư xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng có trách nhiệm quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng theo quy định của Nghị định này và các quy định hiện hành khác có liên quan.

  – Cơ quan quản lý nhà nước về nghĩa trang theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; kiến nghị hoặc xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn theo thẩm quyền.”

  Như vậy, khi mua đất nông nghiệp để xây dựng các phần mộ thì gia đình chú bạn cần thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền. Cùng với đó, để gia đình bạn có thể thực hiện xây dựng và quy tụ phần mộ gia đình thì khu đất gia đình bạn mua phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của địa phương trong quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  Nếu mảnh đất đó không nằm trong kế hoạch sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa hoặc không được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà vẫn cố tình thực hiện thì đây là hành vi vi phạm pháp luật.

  Luật sư Phạm Thanh Bình
  Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội