• Tue. Jun 28th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Năm 2022, TP.HCM dự thu ngân sách hơn 386.500 tỉ đồng

  Byadmin

  Dec 9, 2021
  nam 2022 tp hcm du thu ngan sach hon 386 500 ti dong
  Năm 2022, TP.HCM dự thu ngân sách hơn 386.500 tỉ đồng - Ảnh 1.

  Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua nghị quyết – Ảnh: TỰ TRUNG

  Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 386.568 tỉ đồng, tăng 5,9% so với dự toán năm 2021 và tăng 4,3% so ước thực hiện năm 2021. Trong đó thu nội địa 259.568 tỉ, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 116.500 tỉ, thu từ dầu thô 10.500 tỉ.

  Tổng thu ngân sách địa phương 89.739 tỉ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 99.669 tỉ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển 43.546 tỉ đồng; chi thường xuyên 48.666 tỉ đồng; dự phòng ngân sách 3.400 tỉ đồng… 

  Bội chi ngân sách địa phương 9.929 tỉ đồng. Về kế hoạch vay trả nợ, tổng số chi trả nợ gốc các khoản vay của TP 1.038 tỉ đồng. Tổng mức vay của TP 10.919 tỉ đồng.

  Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM khóa X cũng thông qua nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách TP năm 2022. Theo đó, HĐND TP quyết nghị tổng thu ngân sách cấp TP 87.588 tỉ đồng. Tổng chi ngân sách cấp TP 97.517 tỉ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển 43.546 tỉ đồng, chi thường xuyên 39.820 tỉ đồng, dự phòng ngân sách 3.150 tỉ đồng….

  Về phân bổ dự toán thu chi ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước phân bổ cho TP Thủ Đức và các quận huyện 26.598 tỉ đồng. Tổng thu ngân sách TP Thủ Đức và các quận huyện 9.134 tỉ đồng. Tổng dự chi ngân sách TP Thủ Đức và các quận huyện 9.134 tỉ đồng.

  Tại kỳ họp HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua nghị quyết về quyết toán ngân sách TP năm 2020. Theo đó, HĐND TP đã phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách TP năm 2020.

  Cụ thể, tổng ngân sách nhà nước trên địa bàn 372.559 tỉ, đạt 91,8% dự toán. Tổng thu ngân sách địa phương 171.576 tỉ. Tổng số chi ngân sách địa phương 127.179 tỉ đồng,

  Về thực hiện kế hoạch vay và chi trả nợ 10.847 tỉ. Kết dư ngân sách địa phương năm 2020 51.514 tỉ. Trong đó, ngân sách TP 44.775 tỉ đồng. Ngân sách quận huyện 5.988 tỉ. Ngân sách phường, xã, thị trấn 750 tỉ đồng.

  TP.HCM dự kiến vay gần 11.000 tỉ trong năm 2022 TP.HCM dự kiến vay gần 11.000 tỉ trong năm 2022

  TTO – TP.HCM dự kiến tổng mức vay năm 2022 là 10.919 tỉ đồng, đảm bảo trong mức dư nợ và bội chi của ngân sách địa phương. Trong đó, vay để bù đắp bội chi ngân sách là 9.929 tỉ đồng và vay để trả nợ gốc là 989 tỉ đồng.