• Fri. May 20th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Nên học công nghệ thông tin ở đâu?

  Byadmin

  Feb 7, 2022
  banertruongdaihockientrucdanan 8142 1956 1644230674

  Em đang phân vân giữa Đại học Công nghiệp TP HCM (IUH) và Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM (HUFI).

  Em đang học lớp 12. Em định hướng sẽ học ngành công nghệ thông tin ở bậc đại học. Em đang phân vân giữa Trường Đại học Công nghiệp TP HCM và Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM. Mọi người cho em ít lời khuyên với.

  Em cũng muốn biết nên chuẩn bị những gì cho năm nhất. Nên mua loại máy tính nào khi theo học ngành này?

  Thành