• Fri. Sep 16th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Nên học Công nghệ Thực phẩm hay Hóa phẩm ?

Byadmin

Feb 22, 2022

Em đang tìm hiểu sự khác nhau giữa hai ngành Công nghệ Thực phẩm và Hóa phẩm.

Em hiện tại là học sinh lớp 12. Em đang tìm hiểu hai ngành là Công nghệ Thực phẩm và Hóa phẩm. Mọi người có thể cho em biết sự khác nhau giữa hai ngành cũng như cơ hội việc làm được không? Ở mảng Công nghệ Thực phẩm thì ngoài Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội, còn trường nào đào tạo tốt nữa không?

Vinh

DMCA.com Protection Status