• Fri. May 20th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Người Ba Na vót tre nứa, lợp nhà rông

  Byadmin

  Feb 28, 2022
  nha rong ba na 03 jpeg 1645710168 1645710257

  Sau khi hoàn thành, dân làng sẽ tiến hành đâm trâu, mổ lợn ăn mừng từ 3h sáng. Trong lễ đâm trâu, “joar” – bài cồng chiêng hoá kiếp cho con trâu được ngân lên cùng điệu điệu xoang dập dìu, kết thúc bài Joar, vật cúng – con trâu trở thành vật linh thiêng tế lên Yang (thần linh). Lễ xong, già trẻ, trai trái trong buôn làng sẽ tụ tập quanh nhà rông để ăn mừng cùng rượu cần bên ánh lửa bập bùng.