• Fri. Aug 19th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Người dân nước nào không có họ?

Byadmin

Jun 21, 2022
Thứ ba, 21/6/2022, 18:32 (GMT+7)

Hầu hết người dân ở một quốc gia châu Âu không có họ truyền thống (kiểu Nguyễn, Trần ở Việt Nam) bởi cách đặt tên rất thú vị.

Hình ảnh mô tả cách đặt tên thú vị ở quốc gia châu Âu. Ảnh: Arctic Adventures

Hình ảnh mô tả cách đặt tên thú vị ở quốc gia châu Âu. Ảnh: Arctic Adventures

Câu 1: Hầu hết người dân nước châu Âu nào không có họ?

a. Anh

b. Iceland

c. Đức