• Wed. May 18th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, có bị mất quyền lợi về sau?

  Byadmin

  Sep 27, 2021
  nhan ho tro tu quy bao hiem that nghiep co bi mat quyen loi ve sau
  logo default

  Người lao động nhận khoản hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp thì sau này có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp? Bị mất quyền lợi gì hay không? (Xuân Thanh)

  Theo Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ, người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được nhận hỗ trợ tiền từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

  Luật sư tư vấn

  Theo khoản 1 Mục II Nghị quyết 116/NQ-CP nêu trên, người lao động thuộc trường hợp sau sẽ được hỗ trợ bằng tiền từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp:

  Thứ nhất, người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

  Thứ hai, người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

  Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể như sau:

  – Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người.

  – Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng được hỗ trợ 2,1 triệu đồng/người.

  – Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng được hỗ trợ 2,4 triệu đồng/người.

  – Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng được hỗ trợ 2,65 triệu đồng/người.

  – Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng được hỗ trợ 2,9 triệu đồng/người.

  – Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên được hỗ trợ 3,3 triệu đồng/người.

  Căn cứ quy định nêu trên, khoản tiền hỗ trợ đợt này cho người lao động được lấy từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, không phải là tiền trợ cấp thất nghiệp. Do đó, người lao động nhận khoản hỗ trợ này sẽ không bị ảnh hưởng quyền lợi liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp (vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp như bình thường theo Mục 3 Chương 6 Luật Việc làm năm 2013).

  Luật sư Phạm Thanh Hữu
  Đoàn luật sư TP HCM