• Sat. Aug 13th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Nhiều công trình khu tái định cư sân bay Long Thành dang dở

Byadmin

Jul 17, 2022

Các dự án bỏ hoang thành nơi nghỉ trưa cho công nhân lao động tự do.

Theo đại diện chủ đầu tư, nguyên nhân việc các gói thầu dang dở do thời gian thực hiện dự án đã hết và chưa được gia hạn, nên các gói thầu không hoàn thành năm 2021 chưa được bố trí vốn. Ngoài ra, đơn vị chưa có cơ sở ký phụ lục điều chỉnh tiến độ hợp đồng để tạm ứng, thanh toán giải ngân khối lượng hoàn thành trong năm 2022 cho các nhà thầu.

“Chúng tôi đang đề nghị các nhà thầu tiếp tục thi công để đảm bảo thời gian hoàn thành các dự án”, đại diện chủ đầu tư nói.