• Sat. Aug 20th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Những bãi vàng trái phép ở Quảng Nam

Byadmin

Jul 4, 2022

Suối Nước Mắt chảy qua bãi Cầu Ván, xã Phước Lộc, đục ngầu do nước thải, hóa chất khai thác vàng đổ ra. Từ con suối này, nước đổ ra sông Đăk Mi chảy về xuôi.

Chủ tịch huyện Phước Sơn Lê Quang Trung cho biết, không có đơn vị nào được cấp phép khai thác bãi vàng Cầu Ván và Cây Đa. Huyện sẽ sớm chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường và các cơ quan liên quan phối hợp truy quét.

Tại huyện này, Bộ Tài nguyên Môi trường cấp phép hai mỏ vàng; UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép 11 mỏ vàng.