• Sat. Jul 2nd, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Ông Đặng Quốc Toàn là Người phát ngôn của UBND TP.HCM

  Byadmin

  Dec 5, 2021
  ong dang quoc toan la nguoi phat ngon cua ubnd tp hcm

  Văn phòng UBND TP.HCM vừa có quyết định phân công công tác đối với Chánh văn phòng và các Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM.

  Cụ thể, Chánh văn phòng UBND TP.HCM là người lãnh đạo chung và điều hành công việc của Văn phòng UBND TP.HCM (gọi tắt là Văn phòng); cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng chịu trách nhiệm về hoạt động của Văn phòng trước Thường trực UBND TP.HCM.

  Ông Đặng Quốc Toàn, Chánh văn phòng UBND TP.HCM

  sỹ đông

  Về phân công nhiệm vụ cụ thể, Chánh văn phòng UBND TP.HCM Đặng Quốc Toàn điều hành chung tất cả lĩnh vực và hoạt động của Văn phòng.

  Ông Toàn trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: theo dõi hoạt động chỉ đạo điều hành của Chủ tịch UBND TP.HCM về tình hình kinh tế – xã hội tháng, quý, năm; Tổ công tác của Chủ tịch UBND TP.HCM; ký thông báo kết luận, truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM…

  Theo quyết định này, ông Đặng Quốc Toàn là người phát ngôn của UBND TP.HCM, duyệt lịch công tác tuần của Thường trực UBND TP.HCM; đồng thời làm nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Cán sự Đảng UBND TP.HCM.

  Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP.HCM cũng vừa quyết định chỉ định ông Đặng Quốc Toàn tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025.

  Phân công nhiệm vụ 5 Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM

  Hiện Văn phòng UBND TP.HCM có 5 Phó chánh văn phòng. Ông Mai Hữu Quyết, Phó chánh văn phòng UBND TP.HCM trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: tổng hợp, đối ngoại, đầu tư, dự án… Khi Chánh văn phòng vắng mặt, ông Quyết được thay mặt Chánh Văn phòng chỉ đạo điều hành một số hoạt động chung của Văn phòng và thực hiện các nhiệm vụ đã phân công cho Chánh văn phòng.

  Ông Võ Thành Khả trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác đô thị: quy hoạch, tài nguyên môi trường, xây dựng, giao thông vận tải…

  Bà Huỳnh Thị Thanh Hiền trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: tài chính ngân sách, tài sản công, kiểm toán nhà nước; ngân hàng – bảo hiểm; thương mại, dịch vụ, du lịch; công nghiệp, nông nghiệp, nông thôn mới và công nghệ cao; khoa học công nghệ; kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tài chính doanh nghiệp.

  Bà Vũ Thị Huỳnh Mai trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: văn hóa, thể thao, xuất bản, báo chí, lao động, thương binh, xã hội; bảo hiểm xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Bà Mai là người tham mưu cho Thường trực UBND TP.HCM về công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, thi đua và khen thưởng; công tác phối hợp của chính quyền với Ủy ban MTTQ VN TP.HCM và các đoàn thể chính trị xã hội.

  Ông Nguyễn Ngọc Cường kiêm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Tiếp công dân TP.HCM, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác nội chính, pháp chế, thanh tra; chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động Ban Tiếp công dân TP.HCM.

  Tin liên quan