• Fri. Jul 1st, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Ông Nguyễn Văn Lê thôi làm Tổng giám đốc SHB

  Byadmin

  Aug 4, 2021
  ngNguynVnLSHB 1628083566 6354 1628083611

  Vì lý do sức khoẻ, ông Nguyễn Văn Lê xin từ chức Tổng giám đốc SHB sau hơn 20 năm đảm nhận vị trí này.

  Hội đồng quản trị ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) ngày 4/8 quyết định miễn nhiệm Tổng giám đốc Nguyễn Văn Lê theo nguyện vọng vì lý do sức khoẻ.

  Trong thời gian chưa có tổng giám đốc mới, SHB giao nhiệm vụ phụ trách điều hành cho ông Võ Đức Tiến, Phó chủ tịch ngân hàng, cho đến khi có quyết định khác thay thế.

  Ông Lê sinh năm 1973, là tiến sĩ kinh tế Học viện Ngân hàng. Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm quản lý điều hành trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Từ năm 1999, ông đã làm Tổng giám đốc Ngân hàng Nhơn Ái, tiền thân của SHB. Tính đến cuối tháng 6, ông Nguyễn Văn Lê sở hữu hơn 4,37 triệu cổ phiếu SHB, tương đương tỷ lệ 0,227% vốn cổ phần ngân hàng.

  Trước khi vào SHB, ông từng làm Phó tổng giám đốc Ngân hàng Thạnh Thắng, kiểm toán viên Công ty Kiểm toán AFC.

  Nửa đầu năm nay, SHB báo lãi trước thuế 3.095 tỷ đồng, tăng 86,5% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm.

  Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của SHB đạt 458.000 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt 332.000 tỷ đồng, tăng 8,46%, còn huy động đạt 423.000 tỷ đồng, tăng 12%. Tỷ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động ở mức hơn 77%, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn đạt 26%.

  Quỳnh Trang