• Wed. Dec 1st, 2021

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  PC Quảng Trị: Hoàn thành công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2021

  Byadmin

  Nov 24, 2021
  pc quang tri hoan thanh cong tac huan luyen an toan ve sinh lao dong nam 2021

  Công tác huấn luyện ATVSLĐ là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức về công tác ATVSLĐ và ý thức chấp hành nghiêm quy trình làm việc, chủ động biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, hạn chế bệnh nghề nghiệp.

  PC Quảng Trị: Hoàn thành công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2021 - ảnh 1

  Huấn luyện ATVSLĐ ngoài hiện trường tại PC Quảng Trị

  Thanh Lộc

  Tại các buổi huấn luyện, các học viên được quán triệt mục đích công tác ATVSLĐ; những quy định về ATVSLĐ như quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định; chính sách, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động; các phương pháp cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong lao động… Ngoài ra, lớp huấn luyện còn được hướng dẫn kỹ năng thiết thực về cấp cứu người bị điện giật.

  Mặc dù, việc huấn luyện được thực hiện ở thời điểm Covid-19 phức tạp, phải tuân thủ nhiều quy định, nhưng kết quả 100% được xác nhận hoàn thành khóa huấn luyện.