• Mon. May 16th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Phân cấp, ủy quyền phải rõ ràng

  Byadmin

  Mar 2, 2022
  phan cap uy quyen phai ro rang

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhìn nhận qua gần 15 năm thực hiện, Thành ủy TP.HCM và các cấp ủy trực thuộc đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi đôi với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Dù vậy, quá trình thực hiện cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập như một số cấp ủy và tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu chưa nhận thức sâu sắc, chưa chú trọng đúng mức việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với cải cách hành chính, đổi mới phong cách và lề lối làm việc; hoạt động của MTTQ và đoàn thể một số nơi còn nặng về tính hình thức, chưa chủ động đề xuất giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân…

  Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM

  PHẠM THU NGÂN

  Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Nên cho rằng bối cảnh thực hiện chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND quận, phường thì cần đổi mới tư duy, trong đó cần tiếp tục kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế phân cấp, ủy quyền rõ ràng theo hướng những việc gì địa phương làm tốt hơn thì mạnh dạn giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; những gì pháp luật chưa cho phép thì đề xuất cơ chế thí điểm…

  Tin liên quan