Phó thủ tướng Lê Minh Khái làm trưởng ban chỉ đạo giá

Theo quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo điều hành giá được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ngày 24/9, Phó thủ tướng Lê Minh Khái được giao làm Trưởng ban.

Phó trưởng ban là ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Tài chính. Ngoài ra, thành viên Ban chỉ đạo còn gồm Thứ trưởng các Bộ: Y tế, Tài chính, Công Thương, Giáo dục & Đạo tạo, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên & môi trường, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Lao động, Thương binh & xã hội. Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê cũng là thành viên Ban chỉ đạo.

Bộ trưởng Tài chính có trách nhiệm kiện toàn nhóm giúp việc Ban chỉ đạo điều hành giá theo quy định.

Ban chỉ đạo điều hành giá có nhiệm vụ nghiên cứu, giúp Thủ tướng xem xét, phê duyệt hoặc quyết định những chủ trương, định hướng lớn về quản lý điều hành giá trong từng thời kỳ.

Ban Chỉ đạo còn giúp Thủ tướng chỉ đạo các bộ, địa phương thực hiện yêu cầu của Chính phủ về kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô; quyết định các biện pháp điều hành giá cụ thể đối với một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu.

Anh Minh