• Tue. Jan 24th, 2023

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Phụ nữ trong tranh triệu USD của danh họa Việt

Byadmin

Jan 24, 2023

Bức “Khỏa thân” của Lê Phổ xếp thứ năm với mức giá 1,39 triệu USD trong phiên của Christie’s tháng 5/2019. Tranh sơn dầu trên toan, kích thước 90,5×180,5 cm, ra đời năm 1931, miêu tả một phụ nữ châu Âu đang nằm trên tấm lụa, hai tay che ngực.

Theo nhà đấu giá, vẽ tranh khỏa thân là điều không tưởng và cấm kỵ ở xã hội Việt Nam bấy giờ. Vì vậy, tác phẩm có ý nghĩa lịch sử và nghệ thuật to lớn trong nền hội họa Việt Nam, cũng như đánh dấu mốc son trong sự nghiệp của họa sĩ. Lê Phổ mang tranh theo sang Pháp năm 1937 và cất giữ trong căn hộ nhỏ thuê ở Paris. Sau này, khi ông gia nhập quân đội Pháp, chủ nhà đã bán tranh để giải quyết các khoản nợ của ông. Tác phẩm từng nằm trong bộ sưu tập của ông Tuấn H Phạm ở California. Ảnh: Christie’s

Bức “Khỏa thân” của Lê Phổ xếp thứ năm với mức giá 1,39 triệu USD trong phiên của Christie’s tháng 5/2019. Tranh sơn dầu trên toan, kích thước 90,5×180,5 cm, ra đời năm 1931, miêu tả một phụ nữ châu Âu đang nằm trên tấm lụa, hai tay che ngực.

Theo nhà đấu giá, vẽ tranh khỏa thân là điều không tưởng và cấm kỵ ở xã hội Việt Nam bấy giờ. Vì vậy, tác phẩm có ý nghĩa lịch sử và nghệ thuật to lớn trong nền hội họa Việt Nam, cũng như đánh dấu mốc son trong sự nghiệp của họa sĩ. Lê Phổ mang tranh theo sang Pháp năm 1937 và cất giữ trong căn hộ nhỏ thuê ở Paris. Sau này, khi ông gia nhập quân đội Pháp, chủ nhà đã bán tranh để giải quyết các khoản nợ của ông. Tác phẩm từng nằm trong bộ sưu tập của ông Tuấn H Phạm ở California. Ảnh: Christie’s