Quan Hiểu Đồng chuộng váy ngắn

Hiểu Đồng sinh năm 1997, đóng phim từ năm bốn tuổi, đến nay góp mặt trong hơn 100 tác phẩm, như “Phường tơ lụa”,”Tái sinh duyên”, “Vô cực”, “If You Are The One 2”, “Khổng Tử Xuân Thu”, “Tiểu trượng phu”, “Điềm mật bạo kích”, “Hiên Viên kiếm: Hán Chi Vân”, “Vô ảnh”…