• Mon. May 16th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Quỹ vắc xin phòng Covid-19 đã chi 7.671 tỉ đồng

  Byadmin

  Jan 6, 2022
  quy vac xin phong covid 19 da chi 7 671 ti dong
  dau 1799 fipq 107

  Có 585.104 tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp vào quỹ. Tính đến hiện nay, Ban quản lý Quỹ vắc xin phòng Covid-19 đã chi 7.671,5 tỉ đồng, còn hơn 1.137 tỉ đồng.

  Để quản lý chặt chẽ số tiền ủng hộ, số dư tiền chuyển vào quỹ ở các ngân hàng thương mại đến cuối ngày được chuyển hết về Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và chuyển tiếp ngay về Ngân hàng Nhà nước. Việc quản lý, sử dụng quỹ, mở tài khoản tiền gửi Kho bạc Nhà nước được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, số tiền ủng hộ được Kho bạc Nhà nước tổng hợp và thông tin rộng rãi hằng ngày.

  Tin liên quan