• Sat. Nov 26th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Quyết liệt sắp xếp tinh gọn bộ máy các bộ, ngành

Byadmin

Jan 12, 2022

Thủ tướng đánh giá cao Bộ Nội vụ đã có những đổi mới nhanh, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, nhất là đã cắt giảm các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học không phù hợp, được nhiều người hoan nghênh.

Quyết liệt sắp xếp tinh gọn bộ máy các bộ, ngành - ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng công tác xây dựng thể chế chính sách có cố gắng, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, so với thực tiễn vẫn còn lạc hậu và cần phải làm nhanh hơn nữa. Việc sắp xếp bộ máy bên trong của các bộ còn cồng kềnh… Dẫn chứng từ Bộ Công an, các tổng cục đã hình thành trong 35 năm nhưng đến nay giảm 8 tổng cục và nhiều cục mà nhiệm vụ vẫn hoàn thành tốt, Thủ tướng lưu ý cần phải quyết liệt trong việc sắp xếp bộ máy tổ chức, nhất là bộ máy bên trong các bộ, ngành. “Cần kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, từ tham nhũng chính sách đến tham nhũng điều hành. Đặc biệt, không có chạy chọt trong công tác cán bộ, không có chuyện giữ vụ này, tổng cục này vì quan trọng lắm”, Thủ tướng yêu cầu.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh trong năm 2022, Bộ Nội vụ cần tập trung vào một số nội dung như: xây dựng, hoàn thiện thể chế; đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức; khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng vị trí việc làm của cả hệ thống hành chính từ T.Ư đến cấp xã; cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ theo vị trí việc làm và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Tin liên quan