• Thu. Sep 22nd, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Rà soát cán bộ nghỉ hưu làm lãnh đạo doanh nghiệp

Byadmin

Sep 22, 2022

Các cấp ủy, tổ chức đảng rà soát toàn bộ cán bộ nghỉ hưu làm lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, theo chỉ đạo của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.

Ngày 22/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị triển khai Quy định 80 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo kết luận số 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.

Theo Quy định 80, cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, sau khi thôi giữ chức vụ hoặc nghỉ hưu phải được Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, cho ý kiến nếu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; thành viên lãnh đạo MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội; người đứng đầu hội và các tổ chức (không bao gồm trưởng ban vận động thành lập hội, tổ chức).

Cán bộ nghỉ hưu cũng phải được Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến khi làm thành viên, lãnh đạo, quản lý các tổ chức có yếu tố nước ngoài; chủ tịch hội đồng thành viên (hội đồng quản trị), giám đốc (tổng giám đốc) doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Phát biểu tại hội nghị, bà Mai nói một số nơi đã vi phạm quy định này, đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm.

Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng

Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng

Bà Mai khẳng định, những quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đã được nghiên cứu, đúc rút từ thực tiễn. Ngoài thẩm quyền từng cấp, Quy định 80 còn bổ sung cơ chế ủy quyền.

Một trong những tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn là phải có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc tương đương ít nhất hai năm. Theo bà Mai, chức danh tương đương không chỉ góp phần cải cách thủ tục hành chính, phù hợp thực tiễn mà còn tăng thêm nguồn cán bộ trong quá trình xem xét, giới thiệu. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định, “nhưng không được lạm dụng, tùy tiện”. Với cán bộ trẻ càng phải nghiêm khắc, cân nhắc kỹ, làm đúng quy định.

Về chủ trương bố trí cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật, bà Mai cho rằng quá trình thực hiện khó tránh khỏi vướng mắc, vì đây là việc mới, khó. Vì vậy, bà đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để thống nhất cùng thực hiện.

Liên quan công tác quy hoạch cán bộ, bà Mai cho biết đến 21/9, có 48 cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Ban Tổ chức Trung ương để phê duyệt. Tuy nhiên, còn 72 đơn vị chưa rà soát quy hoạch cán bộ, cần khẩn trương thực hiện. “Phải khắc phục tình trạng cán bộ bổ nhiệm xong vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Khắc phục tình trạng làm liều, tùy tiện, dùng ảnh hưởng của mình đưa người thân, người nhà, người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào vị trí lãnh đạo, quản lý”, Trưởng ban Tổ chức Trung ương lưu ý.

Viết Tuân

DMCA.com Protection Status