Sắc tím trong bộ sưu tập của Adrian Anh Tuấn

Anh cho biết: “Đây là bộ sưu tập khiến tôi hồi hộp nhất. Ra đời trong giai đoạn không thể ra khỏi nhà, tôi phải duyệt mẫu online, chỉnh sửa nhiều lần. Đội ngũ thợ chính ăn, ngủ và làm việc tại xưởng theo nguyên tắc phòng dịch. May mắn, tôi có thói quen trữ rất nhiều vải, vì vậy không gặp vấn đề về nguyên liệu”.