• Sat. Jul 2nd, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Sacombank ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp SME

  Byadmin

  Aug 6, 2021
  sacombank uu dai lai suat cho doanh nghiep sme

  Sacombank ký kết cùng Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa – SMEDF để triển khai nguồn vốn cho vay gián tiếp, giúp khách hàng hưởng lãi suất ưu đãi.

  SMEDF trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được thành lập nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao khả năng cạnh tranh, góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động. Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

  Thông qua sự hợp tác với Sacombank, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi. Quỹ và Sacombank sẽ cùng tư vấn để doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tốt nhất, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai sau này.

  Các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được vay gián tiếp từ quỹ SMEDF.

  Các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được vay gián tiếp từ quỹ SMEDF.

  Để có thể vay vốn với lãi suất cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện:

  Lĩnh vực: Kinh doanh trong các lĩnh vực doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

  Mức cho vay: Mức vay từ nguồn vốn của Quỹ SMEDF tối đa 80% trên tổng mức vốn đầu tư của mỗi dự án, phương án sản xuất kinh doanh. Đồng thời, vốn chủ sở hữu đảm bảo tham gia tối thiểu 20% trên tổng mức vốn đầu tư.

  – Đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay.

  Với nguồn vốn từ quỹ, các doanh nghiệp có thể bổ sung thêm vốn lưu động, đầu tư tài sản, từ đó nâng cao năng lực hoạt động, quản trị hay coi đây là khoản vốn khởi đầu để thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước khác.

  Sự hợp tác giữa Sacombank và Quỹ SMEDF với nhiều cơ chế ưu đãi, hướng đến mục tiêu tạo đà phát triển mạnh mẽ cho doanh nghiệp, đặc biệt là đơn vị thuộc các ngành nghề chịu tác động trực tiếp của Covid-19.

  Minh Huy