• Wed. Aug 10th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Sẽ có Nghị quyết mới phát triển Đồng bằng sông Hồng

Byadmin

Jul 12, 2022

Ban Kinh tế Trung ương cho biết sẽ đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới phát triển Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Vùng Đồng bằng sông Hồng gồm 11 địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam. Đây là khu vực rộng lớn nằm quanh hạ lưu sông Hồng, thuộc miền Bắc Việt Nam.

Tại hội thảo ngày 12/7, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, đánh giá sau 17 năm thực hiện Nghị quyết 54 và 11 năm thực hiện kết luận 13 của Bộ Chính trị về kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng, khu vực này đã trở thành một trong hai đầu tàu kinh tế của Việt Nam.

Bên cạnh những thành tựu, ông Tuấn Anh cũng cho biết vùng này vẫn tồn tại nhiều hạn chế như văn hóa chưa được quan tâm đầy đủ; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực cho phát triển; chưa tạo đột phá để nâng cao năng suất lao động…

Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng có chung nhận định khi đánh giá việc phát triển tại khu vực này chưa bền vững, chuyển dịch cơ cấu toàn vùng chưa có bước đột phá.

Đơn cử, phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu còn dàn trải, tri thức, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh thấp. Thị trường lao động phát triển chưa toàn diện, chất lượng nguồn nhân lực ở khu vực nông thôn còn hạn chế, tỷ lệ việc làm phi chính thức cao; độ bao phủ của bảo hiểm xã hội thấp; kết quả giảm nghèo chưa bền vững, chênh lệch giàu – nghèo về mức sống, tỷ lệ hộ nghèo ở một số địa bàn còn cao…

Để phát triển khu vực Đồng bằng sông Hồng giai đoạn mới, phía Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng phải tạo liên minh phát triển giữa các địa phương trong khu vực và cần chuyển trọng tâm hướng về đầu tư sang đổi mới sáng tạo

Theo đó, vùng này cần tạo ra được một hệ sinh thái cho đổi mới sáng tạo, với sự tham gia của nhiều bên như chính quyền, doanh nghiệp, các trường đại học. Bên cạnh đó, đại diện Viện Kinh tế cũng đề xuất đến việc xây dựng đô thị trung tâm 4.0 là những hạt nhân lan toả tăng trưởng, thí điểm khu thương mại tự do tại khu vực này…

Trưởng ban Kinh tế Trung ương cũng cho rằng vùng Đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số. Theo đó, cần thúc đẩy mạnh mẽ các trung tâm đổi mới sáng tạo, tập trung xây dựng các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, Hà Nội cần được xây dựng trở thành đô thị thông minh, hiện đại…

Theo ông, trên cơ sở những tổng kết về thực hiện Nghị quyết, kết luận khu vực này, tới đây, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Đức Minh