• Mon. May 16th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  ‘Táo quân 2022’ ghi hình

  Byadmin

  Jan 16, 2022

  8ta o qua n 1642319263

  Chương trình ghi hình không có khán giả để đảm bảo an toàn thời dịch. Quốc Khánh (giữa) vẫn đảm nhiệm vai Ngọc Hoàng. Vì sức khỏe kém, nghệ sĩ Công Lý không thể đóng vai Bắc Đẩu. Xuân Bắc – người gắn với vai Nam Tào mọi năm, cũng không xuất hiện trong các buổi tập.

  Trong những hình ảnh đầu tiên do êkíp tiết lộ, Duy Nam (trái) và Trung Ruồi liên tục xuất hiện cùng nhân vật Ngọc Hoàng. Nhiều khán giả suy đoán hai diễn viên đảm nhiệm vai Nam Tào, Bắc Đẩu. Tuy nhiên, êkíp, các nghệ sĩ không xác nhận thông tin.

  Chương trình ghi hình không có khán giả để đảm bảo an toàn thời dịch. Quốc Khánh (giữa) vẫn đảm nhiệm vai Ngọc Hoàng. Vì sức khỏe kém, nghệ sĩ Công Lý không thể đóng vai Bắc Đẩu. Xuân Bắc – người gắn với vai Nam Tào mọi năm, cũng không xuất hiện trong các buổi tập.

  Trong những hình ảnh đầu tiên do êkíp tiết lộ, Duy Nam (trái) và Trung Ruồi liên tục xuất hiện cùng nhân vật Ngọc Hoàng. Nhiều khán giả suy đoán hai diễn viên đảm nhiệm vai Nam Tào, Bắc Đẩu. Tuy nhiên, êkíp, các nghệ sĩ không xác nhận thông tin.