• Tue. Jun 28th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Tạp chí Mặt trận phấn đấu hoàn thiện tiêu chuẩn của một tạp chí khoa học

  Byadmin

  Aug 5, 2021
  tap chi mat tran phan dau hoan thien tieu chuan cua mot tap chi khoa hoc
  tang qua wpjm
  Ngày 5.8, Tạp chí Mặt trận thuộc Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức kỷ niệm 20 năm xuất bản số đầu tiên.
  Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các các Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.
  Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao nỗ lực và những thành tựu đã đạt được của các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên tạp chí qua 20 năm xây dựng và phát triển.
  Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho rằng, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí Mặt trận đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, nỗ lực tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối của Đảng, về đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao trình độ lý luận và thực tiễn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
  Hiện nay, với 2 ấn phẩm là Tạp chí Mặt trận in phát hành hằng tháng và Tạp chí điện tử Mặt trận đã cho thấy sự đổi mới, phát triển nhanh chóng của Tạp chí Mặt trận, ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị được Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao.
  “Phát huy truyền thống đã đạt được, thời gian tới Tạp chí Mặt trận cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, không ngừng cải tiến về nội dung và cách thức tuyên truyền theo hướng nhanh nhạy, chính xác, có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn trong các tác phẩm báo chí, thực hiện đa dạng hóa các kênh tiếp cận thông tin khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Mặt trận cũng như đông đảo bạn đọc”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.
  Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng lưu ý, Tạp chí Mặt trận cần kế thừa những thành quả đã đạt được, trong thời gian tới Tạp chí Mặt trận cần phấn đấu hoàn thiện các tiêu chuẩn của một tạp chí khoa học; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt tôn chỉ mục đích, tăng cường tuyên truyền về đại đoàn kết dân tộc và công tác giám sát, phản biện xã hội, từ đó góp phần nâng tầm vị thế của Mặt trận.
  Tại buổi lễ, Phó tổng biên tập phụ trách Tạp chí Mặt trận, ông Trương Thành Trung khẳng định, trong giai đoạn mới, Ban Biên tập Tạp chí Mặt trận sẽ tiếp tục kiên định tôn chỉ, mục đích tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất; về công tác giám sát, phản biện xã hội; các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận chủ trì; đẩy mạnh tổng kết lý luận, thực tiễn và tổ chức các bài nghiên cứu chuyên sâu về công tác Mặt trận.