• Sun. May 29th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Thân lại láng giềng

  Byadmin

  Sep 15, 2021
  than lai lang gieng
  08 327 sisi bennett wwnm
  Lần gần nhất vào năm 2010, ông Benjamin Netanyahu khi đó là Thủ tướng Israel đã gặp ông Hosni Mubarak lúc đó là Tổng thống Ai Cập. Cả hai người này giờ đều không còn tại nhiệm.
  Thời ông Netanyahu làm thủ tướng, hai nước không mấy êm đẹp dù Ai Cập là quốc gia Ả Rập đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Israel. Bởi thế, cuộc gặp vừa qua giữa Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sissi và Thủ tướng Israel Bennett được nhìn nhận như sự khởi đầu một thời kỳ mới. Chính phủ mới ở Israel thể hiện sự khác biệt rất rõ so với chính phủ tiền nhiệm trong quan hệ với Ai Cập, Palestine. Đối với Israel, Ai Cập không chỉ quan trọng ở chỗ đã mở đường cho Israel thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với các nước Ả Rập, mà còn ở khả năng đảm trách vai trò trung gian hòa giải giữa Israel với Hamas ở dải Gaza.
  Việc hai láng giềng gần này giờ thân thiết với nhau có lợi cho chính phủ đương nhiệm cả hai bên. Ông el-Sissi muốn duy trì các vai trò nói trên cho Ai Cập. Ông Bennett chủ ý dùng sự khác biệt với ông Netanyahu về đối ngoại để củng cố sự ổn định của chính phủ liên hiệp hiện tại.