• Sun. Jun 26th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Thanh tra công ty chứng khoán và hãng kiểm toán

  Byadmin

  May 16, 2022
  Thanhtracngcngtychngkhonvhngki 8958 7241 1652694112

  Bộ Tài chính sẽ tập trung thanh tra doanh nghiệp đại chúng, công ty chứng khoán và doanh nghiệp kiểm toán có sai sót.

  Việc thanh tra này nằm trong kế hoạch hằng năm của Bộ Tài chính, tuy nhiên được Bộ đánh giá là nhiệm vụ quan trọng giai đoạn này khi thị trường tài chính gần đây có nhiều biến động.

  Bộ Tài chính cho biết sẽ giám sát chặt các giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường, phối hợp với các Sở Giao dịch chứng khoán để đánh giá và kiểm tra với các giao dịch có dấu hiệu vi phạm quy định.

  Bộ này cũng sẽ thực hiện theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra các đơn vị kiểm toán cho doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng và chú ý tới các hãng kiểm toán cho khách hàng có báo cáo tài chính sai lệnh hoặc nhiều sai sót.

  Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc từng cảnh báo rút giấy phép của hãng kiểm toán độc lập nếu phát hiện các đơn vị này thiếu trách nhiệm, để xảy ra sai sót khi kiểm toán doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

  Qua quá trình kiểm tra, Bộ Tài chính cho biết vẫn có một số doanh nghiệp kiểm toán có hồ sơ kiểm toán chưa đạt yêu cầu, đưa ý kiến kiểm toán chưa phù hợp theo quy định của chuẩn mực kiểm toán làm ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đặc biệt là với doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng.

  Với hoạt động phát hành trái phiếu, Bộ cũng sẽ đẩy mạnh kiểm tra, đặc biệt là phát hành không có tài sản bảo đảm. Bên cạnh đó, Bộ này sẽ khẩn trương rà soát vướng mắc, bất cập quy định pháp luật chứng khoán, các Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và các quy định liên quan…

  Quỳnh Trang