Thêm 103 ca Covid-19 trong nước

Ca 10436 nam, 32 tuổi, địa chỉ tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương; là F1 của 10201, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 12/6 dương tính với nCoV.

Hà Tĩnh

Ca 10437-10445 gồm 2 ca là các trường hợp F1, 7 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 12/6 dương tính với nCoV.

Bắc Giang

Ca 10446-10455, 10460, 10464, 10469, 10471, 10474-10492 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

Bắc Ninh

Ca 10456-10459, 10461-10463, 10465-10468, 10470, 10472-10473, 10493-10494 gồm 10 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 3 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, một ca liên quan đến ổ dịch Thuận Thành.

Hôm nay, 171 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, một người tử vong, nâng tổng số ngưởi khỏi kể từ đầu dịch lên 3.998 ca, tử vong 95 ca.

TP HCM

Ca 10495-10538 gồm 36 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, 8 ca là các trường hợp F1. Kết quả xét nghiệm ngày 12/6 dương tính với nCoV.