Thép Nam Kim năm ngoái vay ngân hàng gần 1 tỷ USD

Thép Nam Kim năm qua phát sinh khoảng 22.200 tỷ đồng nợ ngân hàng để bổ sung vốn lưu động và đã tất toán hơn 21.400 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Thép Nam Kim (NKG) ghi nhận nợ phải trả đến cuối tháng 12/2021 xấp xỉ 9.660 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với thời điểm đầu năm. Các khoản ngắn hạn, trong đó có trả người bán và vay ngân hàng, chiếm tỷ lệ gần tuyệt đối trong cơ cấu nợ.

Thép Nam Kim năm qua phát sinh khoảng 22.200 tỷ đồng nợ ngân hàng để bổ sung vốn lưu động. Các khoản vay ngắn hạn bằng tiền đồng và USD chiếm gần 21.000 tỷ đồng trong số này. Đến cuối năm, công ty đã tất toán được 21.400 tỷ đồng. BIDV và Vietinbank hiện là hai chủ nợ lớn nhất của công ty.

Dư nợ ngân hàng phát sinh trong năm 2021 cao gấp đôi năm 2020 dẫn đến chi phí tài chính của Thép Nam Kim cũng tăng từ 280 tỷ đồng lên gần 400 tỷ đồng.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty hiện khoảng 1,68 lần, trong khi con số này vào đầu năm là 1,44 lần.

Việc tăng cường đòn bẩy tài chính được thực hiện trong bối cảnh ngành thép năm 2021 diễn biến lạc quan. Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu cả năm đạt 28.170 tỷ đồng, tăng 143% so với năm trước. Xuất khẩu mang về 19.200 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 68% trong khi năm trước chỉ đóng góp 4.700 tỷ đồng và chiếm chưa đến 41% tổng doanh thu.

Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 2.225 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần so với năm trước. Đây cũng là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này, đồng thời vượt xa mục tiêu 600 tỷ đồng được ban lãnh đạo đề ra trước đó.

Tổng giá trị tài sản của Thép Nam Kim hiện xấp xỉ 15.400 tỷ đồng, tăng gấp đôi thời điểm đầu năm. Khoản mục biến động nhiều nhất trong bảng cân đối kế toán là giá trị hàng tồn kho, từ 2.370 tỷ đồng vào đầu năm lên 8.280 tỷ đồng khi kết thúc niên độ tài chính.

Phương Đông