• Tue. Oct 26th, 2021

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Thời trang sân bay của Đổng Khiết

  Byadmin

  Oct 4, 2021

  Tho i trang sa n bay cu a Do ng Khie tIMG 8129 1633095334

  Đổng Khiết sinh năm 1980, từng đóng Kim phấn thế gia, Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, Tinh võ Trần Chân, Như Ý truyện, Tam Quốc cơ mật, Mẹ hổ bố mèo… Cô và tài tử Phan Việt Minh cưới năm 2008, có một con trai. Họ ly hôn năm 2012, sau bê bối Đổng Khiết ngoại tình với diễn viên Vương Đại Trị. Ảnh: JunoTien

  Đổng Khiết sinh năm 1980, từng đóng Kim phấn thế gia, Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài, Tinh võ Trần Chân, Như Ý truyện, Tam Quốc cơ mật, Mẹ hổ bố mèo… Cô và tài tử Phan Việt Minh cưới năm 2008, có một con trai. Họ ly hôn năm 2012, sau bê bối Đổng Khiết ngoại tình với diễn viên Vương Đại Trị. Ảnh: JunoTien