Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cứ làm đi, có hiệu quả, dân tin

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cứ làm đi, có hiệu quả, dân tin - Ảnh 1.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị sáng nay 12-6 – Ảnh: PHẠM CƯỜNG

Sáng nay 12-6, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân” – Tổng bí thư nhấn mạnh. 

Là đầy tớ của dân chứ không phải “làm quan nhân dân”

Theo Tổng bí thư, tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm, nhận thức, tư tưởng chỉ đạo rất cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng và con đường đi lên của cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay. Đó là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Đạo đức Hồ Chí Minh là đạo đức cách mạng, là những phẩm chất cao quý của một người cách mạng. Đó là: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cứ làm đi, có hiệu quả, dân tin - Ảnh 2.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm trước giờ khai mạc hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 – Ảnh: HÀ THANH

Tổng bí thư giải thích về các phẩm chất, trong đó cần là cần cù, chăm chỉ, tận tụy, hết lòng hết sức vì công việc chung, vì nước, vì dân. Kiệm là tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí, nhất là đối với của công. Liêm là thanh liêm, giữ liêm sỉ, danh dự, trong sạch, trong sáng. Chính là chính trực, ngay thẳng, khẳng khái, không cúi luồn, giữ sĩ khí của một người quân tử, chính khách. Chí công vô tư là làm vì việc công, đặt lợi ích công lên trên hết, trước hết, không tư lợi, vụ lợi, không vì lợi ích riêng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, “quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Phong cách Hồ Chí Minh là lối sống, tác phong khiêm tốn, giản dị, cầu thị, gần dân, trọng dân, tin dân, học dân, làm việc gì cũng vì lợi ích của nhân dân.

“Là đầy tớ của dân chứ không phải “làm quan nhân dân”, không được lên mặt “làm quan cách mạng” – Tổng bí thư nói.

Đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, Tổng bí thư điểm lại những kết quả nổi bật như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, bài bản, chất lượng; việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương có chuyển biến tích cực. 

Các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể, với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”; công tác tuyên truyền với nhiều cách làm sáng tạo, có sức tác động, lan tỏa mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Tổng bí thư cũng đồng thời chỉ ra một số hạn chế như: làm còn hình thức, chạy theo thành tích, che giấu khuyết điểm, không thẳng thắn đấu tranh với nhau, đặc biệt là những người lãnh đạo, người đứng đầu có khi tìm mọi cách che giấu, chỉ báo cáo thành tích…

“Cứ làm đi, có hiệu quả, dân tin”

Tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định, sau 35 năm đổi mới, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

“Rõ ràng vừa qua, việc học tập làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng theo tư tưởng của Bác Hồ, sự đoàn kết thống nhất của toàn dân tộc, sức mạnh của toàn dân ta, đất nước ta có được cơ đồ như ngày hôm nay”, Tổng bí thư nhận định.

Tuy vậy, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo, thuận lợi đan xen thách thức, Tổng bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong đó, chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tổng bí thư nhấn mạnh rằng cần thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, chứ không chỉ nói suông, học thuộc lòng, càng không sáo rỗng, thấm sâu vào trong tim, trong óc, trong từng hành động, việc làm; thấm nhuần tư tưởng của Bác về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

“Đừng nói một đường làm một nẻo, nói trống rỗng, không thấm vào tim, vào gan vào ruột mình biến thành hành động thì không phải là học Bác”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Nêu gương là thực hiện đồng thời, gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương. Trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu với nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, mà trước hết là các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

“Cứ làm đi, có hiệu quả, dân tin”, Tổng bí thư khẳng định.