• Tue. Sep 13th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

TP.HCM: 6 điều kiện để dịch vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm hoạt động trở lại

Byadmin

Sep 20, 2021
Theo đó, Bộ tiêu chí đánh giá bao gồm: Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP.HCM; Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm tại siêu thị, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn TP.HCM.
Bộ tiêu chí đánh giá dựa trên tiêu chí “đạt” và “không đạt”, cụ thể các đơn vị thực hiện đầy đủ: Đạt; không thực hiện/thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

Quán bún Sài Gòn hiếm hoi mở bán online: Vài tiếng đã hết sạch hàng

6 điều kiện để được hoạt động trở lại

Theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thực phẩm (gọi tắt là cơ sở) trên địa bàn TP.HCM chỉ được hoạt động khi đã đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và các quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Cụ thể, các cơ sở phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trừ các cơ sở được quy định tại Điều 12 Nghị định số 15/2018/NÐ-CP ngày 2.2.2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm).
Đồng thời, đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở phải thực hiện đúng theo quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, bảo quản, vận chuyển, nguồn gốc nguyên liệu, các chứng từ liên quan..
Người lao động, người đến cơ sở (người giao nhận hàng, khách hàng, người liên hệ cơ sở…) phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 như tiêm ngừa vắc xin, thực hiện xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.
Các cơ sở kinh doanh phải có biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn ngành y tế, tuân thủ nguyên tắc 5K đối với người lao động và người ra vào cơ sở.
Để đảm bảo khoảng cách giữa 2 người tối thiểu là 2 m, cơ sở phải bố trí khu vực giao nhận sản phẩm, có bàn trung chuyển và tách biệt với các khu vực khác. Trang bị đầy đủ nước rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay và có phương tiện làm khô tay hoặc khăn làm khô tay sử dụng 1 lần.
Cuối cùng, cơ sở phải xây dựng kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch Covid-19, các khu vực ăn uống phải đảm bảo mật độ tối thiểu 4 m2/người, khoảng cách giữa 2 người tối thiểu là 2 m hoặc bố trí vách ngăn.
Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đạt tất cả các tiêu chí nêu trên mới được phép hoạt động. Tiêu chí cuối cùng áp dụng đối với cơ sở có phục vụ ăn uống tại chỗ (cơ quan, doanh nghiệp có tổ chức ăn, uống tại chỗ cho nhân viên).
Đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm tại siêu thị, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi phải đạt những tiêu chí nêu trên (ngoại trừ tiêu chí cuối cùng) thì mới được phép hoạt động.

DMCA.com Protection Status