• Mon. Jul 4th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  TP HCM giảm gần 2.000 nhân sự ở các đơn vị sự nghiệp

  Byadmin

  Nov 27, 2021
  TPHCMtangthunhapcanbo751640935 7983 1687 1637982185

  Trong năm tới, TP HCM phải giảm 1.958 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021.

  Nội dung được đề cập trong công văn trả lời của Bộ Nội vụ gửi UBND TP HCM hôm 26/11 về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố năm 2022.

  Hiện, số người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của TP HCM năm nay là 97.881 người. Theo các quy định của Trung ương, số nhân sự này trong năm 2022 của TP HCM là 95.923 người, giảm 1.958 người so với năm 2021.

  Cũng theo Bộ Nội vụ, đến năm 2025, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của TP HCM còn nhiều nhất là 88.092 người, phải giảm ít nhất 9.789 người so với năm 2021.

  Thành phố được yêu cầu rà soát việc bố trí, sử dụng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm đúng quy định về quản lý viên chức. Đồng thời, thành phố phải thống kê, chấm dứt hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ không đúng với quy định tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.

  Trước đó, TP HCM đã gửi kế hoạch biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập tại thành phố năm 2022 xin ý kiến Bộ Nội vụ.

  Trung Sơn