• Fri. Jul 1st, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  TP.HCM: Viên chức hoạt động nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch nhận hỗ trợ Covid-19 thế nào?

  Byadmin

  Jul 29, 2021
  tp hcm vien chuc hoat dong nghe thuat huong dan vien du lich nhan ho tro covid 19 the nao
  huongdanviendulich MIGP
  UBND TP.HCM có văn bản gửi các sở ban ngành và UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/2021 của Chính phủ, trong đó có quy định triển khai về việc hỗ trợ cho nhóm viên chức hoạt động nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch.

  TP.HCM Tổng cộng 25.189 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, 929 ca tử vong

  Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật

  Theo đó, viên chức hoạt động nghệ thuật được hỗ trợ khi đáp ứng đủ các điều kiện là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV; làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 1.5.2021 đến 31.12.2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.
  TP.HCM sẽ hỗ trợ một lần cho nhóm viên chức hoạt động nghệ thuật, mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.
  Về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật có trách nhiệm lập danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật đủ điều kiện gửi Sở Văn hóa và Thể thao nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31.1.2022.
  Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận danh sách, Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp và hoàn tất thẩm định.
  UBND TP.HCM ủy quyền cho Sở này căn cứ kết quả thẩm định ra quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và thực hiện chi trả theo quy định. Nếu không phê duyệt, trong vòng 2 ngày, Sở Văn hóa và Thể thao phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

  Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch

  Người lao động là hướng dẫn viên du lịch được nhận hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện: có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật Du lịch; có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.
  TP.HCM hỗ trợ một lần cho nhóm đối tượng này, mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.
  Về trình tự, thủ tục thực hiện, hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị (gồm tờ khai mẫu theo Quyết định 23/2021 của Thủ tướng Chính phủ; bản sao có chứng thức hoặc bản sao kèm với bản chính hợp đồng lao động có hiệu lực trong khoảng từ ngày 1.1.2021 đến thời điểm nộp hồ sơ hoặc thẻ hội viên) đến Sở Du lịch nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31.1.2021.
  Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Sở Du lịch sẽ tổng hợp danh sách và hoàn tất thẩm định.
  UBND TP.HCM ủy quyền cho Sở này căn cứ kết quả thẩm định ra quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và thực hiện chi trả theo quy định. Nếu không phê duyệt, trong vòng 2 ngày, Sở Du lịch phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

  Người lao động chỉ nhận một mức hỗ trợ cao nhất

  Hiện nay, TP.HCM triển khai song song 2 chính sách: gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng theo Nghị quyết 68/2021 của Chính phủ và gói 886 tỉ đồng theo Nghị quyết 09/2021 của HĐND TP.HCM. Nguyên tắc là mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần, một chính sách hỗ trợ cao nhất.