• Sun. Dec 5th, 2021

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Trần Thị Kim Liên (1940 – 2021)

  Byadmin

  Nov 20, 2021
  tran thi kim lien 1940 2021
  Banner share

  Con đã mất Bố, Con hụt hẫng và mất điệm tựa của cuộc đời. Mọi người nói con cố gắng lên và con cố làm như vậy nhưng trong con trống trải lắm.
  Con đã cố không khóc để còn bước tiếp, bên con còn Mẹ, gia đình và các em của con.
  Bố hãy an lòng, Bố mãi hiện hữu và mãi mãi là tấm gương là sức mạnh …
  +