• Mon. Jul 4th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Triều Thanh trong tranh họa sĩ cung đình

  Byadmin

  Dec 12, 2021
  topcanlong 1639283646 7979 1639284037

  Lang Thế Ninh (1688-1766), tên tiếng Italy: Giuseppe Castiglione, sinh ở Milan, tới Trung Quốc truyền giáo thập niên 1710. Năm 1715, Khang Hy triệu kiến Lang Thế Ninh. Bấy giờ, nhà vua 61 tuổi, không tán thành tôn giáo của Lang Thế Ninh nhưng yêu khoa học nghệ thuật, bèn phái ông làm họa sĩ cung đình. Từ đó, Lang Thế Ninh phụng sự triều Thanh hơn 50 năm, không rời Trung Quốc. Theo Sina, ông để lại lượng tác phẩm đồ sộ, là một trong họa sĩ cung đình nổi bật nhất lịch sử.