• Fri. Aug 19th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Trước 23-5 sẽ công bố mã cổ phiếu tăng trần, giảm sàn 5 phiên liên tiếp

Byadmin

May 16, 2022
Trước 23-5 sẽ công bố mã cổ phiếu tăng trần, giảm sàn 5 phiên liên tiếp - Ảnh 1.

Nhà đầu tư theo dõi phiên giao dịch của thị trường chứng khoán – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin cuối ngày giao dịch về tổng khối lượng và tổng giá trị giao dịch mua, bán tự doanh đối với từng mã chứng khoán.

Đồng thời, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội yêu cầu các tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo; công bố các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu.

Các sở giao dịch chứng khoán cũng phải công bố nội dung báo cáo giải trình của tổ chức niêm yết/ tổ chức đăng ký giao dịch trên trang thông tin điện tử của sở.

Các sở giao dịch chứng khoán phải triển khai các giải pháp trên trước ngày 23-5.

Để thị trường chứng khoán phát triển bền vững, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết trong thời gian tới sẽ trình Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung thông tư 96 năm 2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.