• Fri. Aug 12th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Trường hợp nào bị điểm liệt trong thi tốt nghiệp THPT?

Byadmin

Jul 7, 2022
Trường hợp nào bị điểm liệt trong thi tốt nghiệp THPT? - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 – Ảnh: TRẦN HUỲNH

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có 5 bài thi gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên (gồm các môn thành phần vật lý, hóa học, sinh học) và khoa học xã hội (gồm các môn thành phần lịch sử, địa lý, giáo dục công dân).

Thí sinh là học sinh lớp 12 phải dự thi 4 bài thi để xét tốt nghiệp THPT, gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội (chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp).

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Điểm xét tốt nghiệp THPT (ĐXTN): gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính ĐXTN.

ĐXTN đối với học sinh giáo dục THPT được tính theo công thức sau:

Trường hợp nào bị điểm liệt trong thi tốt nghiệp THPT? - Ảnh 2.

ĐXTN đối với học viên giáo dục thường xuyên được tính theo công thức sau:

Trường hợp nào bị điểm liệt trong thi tốt nghiệp THPT? - Ảnh 3.

ĐXTN được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Thí sinh dự thi đủ các bài thi/môn thi quy định trong kỳ thi năm trước nhưng chưa tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật hủy kết quả thi thì được bảo lưu điểm thi của các bài thi hoặc các môn thành phần của bài thi tổ hợp đạt từ 5,0 điểm trở lên trong kỳ thi tổ chức năm tiếp ngay sau đó để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Nhưng điểm bài thi hoặc điểm các môn thành phần của bài thi tổ hợp chỉ được bảo lưu theo quy định trên nếu các môn thi thành phần của bài thi đó đều đạt trên 1,0 điểm.

Điểm liệt thi tốt nghiệp THPT là mức điểm số tối thiểu quy định với các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký xét tốt nghiệp. Nếu thí sinh có điểm số bằng hoặc thấp hơn mức điểm giới hạn bị coi là điểm liệt.

Như vậy, nếu điểm bài thi môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ từ 1,0 điểm trở xuống là điểm liệt.

Trường hợp thí sinh có bài thi tổ hợp bị điểm liệt trong các môn để xét tốt nghiệp thì sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp THPT.