• Thu. Aug 11th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Tuổi thanh xuân nằm lại ở Lèn Hà

Byadmin

Jul 27, 2022

TTO – Chương trình có nhiều thông tin cập nhật: Bộ Chính trị yêu cầu giảm biên chế ít nhất 5% công chức, 10%
viên chức 5 năm tới; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; Điểm thi cao nhưng rớt tốt
nghiệp THPT vì điểm liệt…

Tại hang đá lưng chừng núi Lèn Hà có bia tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh 50 năm trước – Ảnh: Q.NAM

QUANG NAM – TRINH TRÀ – NGUYỄN CHÂU – THƯ TRẦN