• Thu. Aug 18th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

UBND TP.HCM ủng hộ miễn học phí THCS từ năm học 2022 – 2023

Byadmin

Jul 21, 2022
UBND TP.HCM ủng hộ miễn học phí THCS từ năm học 2022 – 2023 - Ảnh 1.

Phụ huynh nộp hồ sơ cho con vào lớp 6 tại một trường THCS ở TP.HCM. Ảnh: NHƯ HÙNG.

Ngày 21-7, trong văn bản góp ý đề xuất lộ trình học phí và chính sách miễn học phí đối với học sinh THCS do ông Dương Anh Đức – phó chủ tịch UBND TP.HCM ký gửi Bộ Giáo dục và đào tạo, UBND TP.HCM khẳng định ủng hộ chủ trương đề xuất chính sách miễn học phí cho học sinh THCS từ năm học 2022-2023 của Bộ GD-ĐT.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng thống nhất điều chỉnh lộ trình học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập đối với năm học 2022-2023 và từ năm 2023 – 2024 theo đề xuất của Bộ GD-ĐT tại công văn 2903/BGDDT-KHTC ngày 7-7-2022.

Điều này đồng nghĩa với việc năm học 2022-2023, tại TP.HCM, mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên bằng mức học phí do Hội đồng nhân dân TP.HCM đã ban hành năm học 2021 – 2022.

Đối với cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên, cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức chi phí do cơ sở giáo dục ban hành, trình UBND TP.HCM để đề nghị HĐND TP xem xét phê duyệt.

Cũng trong văn bản này, UBND TP.HCM đề xuất Bộ Giáo dục và đào tạo bổ sung nội dung, quy định đối với cơ sở giáo dục tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư năm học 2022-2023 như sau: cơ sở giáo dục xây dựng mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức chi phí do cơ sở giáo dục ban hành, trình UBND cấp tỉnh để đề nghị hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt mức học phí.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức chi phí được xác định trên cơ sở mức bình quân chi phí hợp lý, hợp lệ thực hiện của 3 năm trước liền kề.