• Tue. May 24th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Ứng 100.000 đồng, phí 17.000 đồng: Nhà mạng cho vay nặng lãi?

  Byadmin

  Feb 1, 2022
  201802280954371519798476680x0 5203 7386 1643726954

  Tôi hết tiền trong tài khoản điện thoại, được nhà mạng gợi ý dịch vụ ứng tiền, thu phí 15% với các khoản ứng dưới 50.000 đồng và 17% với khoản ứng lớn hơn.

  Tức là nếu tôi xin ứng 100.000 đồng, sẽ mất thêm 17.000 đồng phí dịch vụ. Mức phí này có vi phạm quy định về lãi suất theo Bộ luật Dân sự hay không?

  Luật sư tư vấn

  Điều 463 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

  Về mức lãi suất Điều 468 quy định cụ thể như sau:

  1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

  Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

  Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

  2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.

  Từ những quy định của pháp luật được viện dẫn ở trên, đối chiếu trường hợp của bạn thì việc nhà mạng ứng tiền cho các thuê bao di động và có thu thêm một khoản tiền thì thực chất đó là một dạng thức cho vay tài sản nhưng các bên không xác lập giao dịch vay tài sản. Vì thế, quan hệ này không chịu sự điều chỉnh của chế định vay tài sản của Bộ luật Dân sự, không thể coi “phí dịch vụ” là “tiền lãi” trong giao dịch.

  Giao dịch ứng tiền trong trường hợp này được xác định là Hợp đồng dịch vụ quy định tại điều 513. Theo điều luật này, bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ còn bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng.

  Luật sư Đỗ Trọng Linh
  Công ty Luật Bảo An, Hà Nội