• Sat. Aug 13th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Vịnh Hạ Long được xếp hạng di sản thiên nhiên thế giới mấy lần?

Byadmin

Jul 4, 2022
Thứ hai, 4/7/2022, 19:29 (GMT+7)

Ngoài Di sản thiên nhiên thế giới, vịnh Hạ Long còn được bình chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới năm 2011.

Câu 1: Quảng Ninh có bao nhiêu thành phố trực thuộc?

A. 2

B. 3

C. 4