• Fri. May 20th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Vợ có quyền đổi nội dung di chúc sau khi chồng mất?

  Byadmin

  Feb 23, 2022
  lapdichuctrongthoigianthuchien 8526 9283 1645609491

  Năm 2016, ông bà nội em lập di chúc để lại cho em là cháu đích tôn toàn bộ tài sản. Khi ông vừa mất, bà và các con tổ chức họp gia đình để sửa nội dung này. (Bảo Long)

  Sau cuộc họp, bà và các cô chú thống nhất lại chỉ cho em 1/2 khối tài sản đo, lập thành “biên bản họp gia đình”.

  Vậy di chúc chung của ông bà lập trước đó có còn hiệu lực pháp lý không? Bà em có quyền thay đổi di chúc đã lập chung với ông?