• Wed. Aug 10th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Vùng đất chứa 1.776 ngọn đồi ‘chocolate’

Byadmin

Aug 3, 2022
Thứ tư, 3/8/2022, 07:27 (GMT+7)

PhilippinesChocolate Hills là một kỳ quan địa chất hàng triệu năm tuổi, được đề xuất đưa vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO.

Vùng đất chứa 1.776 ngọn đồi 'chocolate'

Video: National Geographic/DroneOperatorPH