• Tue. May 17th, 2022

  Tin Giải Trí

  Trang thông tin mới nhất 24/24

  Top Tags

  Xây dựng đề án cơ sở dữ liệu quốc gia kiểm soát tài sản cán bộ

  Byadmin

  Oct 17, 2021
  xay dung de an co so du lieu quoc gia kiem soat tai san can bo

  Chính phủ định hướng hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng, trong đó có xây dựng Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

  Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong vừa thay mặt Chính phủ ký báo cáo gửi Quốc hội công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

  Chính phủ cho biết, thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130 ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, hơn 1,284 triệu người kê khai tài sản, thu nhập. Số bản kê khai đã hoàn thành công khai trên 1,283 triệu bản (đạt 99%).

  Việc kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện nghiêm túc nhưng lần đầu được triển khai trên phạm vi rộng, số người có nghĩa vụ kê khai lớn, lại đang trong thời gian dịch bệnh nên một số cơ quan triển khai còn chậm hoặc gặp khó khăn tiếp nhận bản kê khai.

  Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ chủ trì xây dựng, hoàn thành Dự thảo Quy chế phối hợp giữa các Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập để Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị.

  Thanh tra Chính phủ cũng đã trình Dự thảo Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập để Thủ tướng xem xét, phê duyệt; xây dựng định hướng kế hoạch xác minh về tài sản, thu nhập năm 2022, làm căn cứ để các bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện trong năm tới.

  Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng thanh tra Chính phủ. Ảnh: Giang Huy

  Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng thanh tra Chính phủ. Ảnh: Giang Huy

  Chính phủ xác định, năm 2022 sẽ tập trung kiểm soát chặt chẽ quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn để phòng chống tham nhũng. Phòng chống tham nhũng sẽ gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

  Bên cạnh đó, cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất cũng sẽ đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế – xã hội, “tiếp tục hoàn thiện cơ chế phòng ngừa tham nhũng, trong đó có việc xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi), Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”…

  Chính phủ đánh giá, năm 2021, tham nhũng “tiếp tục được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm” nhưng tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn có hiệu quả. Tham nhũng trên nhiều lĩnh vực còn nghiêm trọng, phức tạp, với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. “Tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ”.

  Các cấp, các ngành đã chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng của trên 27.300 lượt cán bộ, công chức, viên chức (tăng 52,5% so với cùng kỳ năm 2020). 51 người đứng đầu đã bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, trong đó 16 người bị xử lý hình sự, 35 người đã bị xử lý kỷ luật (khiển trách 16 người, cảnh cáo 10 người, cách chức 9 người).

  Các cơ quan điều tra của công an đã thụ lý điều tra hơn 580 vụ án với khoảng 1.300 bị can về tham nhũng. Thiệt hại trong các vụ án thụ lý là trên 800 tỷ đồng, hơn 398.600 m2 đất…

  Trong năm, 4 trường hợp nộp lại quà tặng theo quy định cho đơn vị, với số tiền 350 triệu đồng; có 2 người bị xử lý do có vi phạm về kinh doanh trong thời hạn không được kinh doanh sau khi thôi giữ chức vụ.

  Hoàng Thùy