• Tue. Aug 9th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Xây dựng đội ngũ luật sư ngang tầm khu vực và thế giới

Byadmin

Dec 26, 2021

Sáng 26.12, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ 3 đã ra mắt các nhân sự chủ chốt Liên đoàn Luật sư VN nhiệm kỳ 3 và thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đối với Liên đoàn Luật sư VN, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thường xuyên phối hợp cùng với cơ quan quản lý nhà nước về luật sư để quyết tâm thực hiện được mục tiêu xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ ngang tầm với các luật sư trong khu vực và trên thế giới, tôn trọng và bảo vệ lợi ích của nhà nước, quốc gia, dân tộc.

Tại đại hội, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư VN nhiệm kỳ 2, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Luật sư VN nhiệm kỳ 3. Đại hội cũng đã bầu 5 phó chủ tịch Liên đoàn; 31 ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc nhiệm kỳ 3 và 21 ủy viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ 3.

Tin liên quan