• Fri. Aug 12th, 2022

Tin Giải Trí

Trang thông tin mới nhất 24/24

Top Tags

Xem xét kỷ luật giám đốc CDC và nguyên giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi

Byadmin

Jul 4, 2022

Tối 4-7, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát thông báo kết luận các dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Y tế và các ông Nguyễn Xuân Mến, nguyên giám đốc Sở Y tế (hiện là phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi); ông Lê Báy, phó giám đốc Sở Y tế; ông Phạm Minh Đức, phó giám đốc Sở Y tế; ông Hồ Minh Nên, giám đốc CDC tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 – 2020 có vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy; lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở Y tế, việc chấp hành các quy định về mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh…

Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2020 – 2025 có vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy; thực hiện chưa tốt chức năng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở Y tế, các quy định về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch, để giám đốc CDC tỉnh vi phạm các quy định của pháp luật trong việc thực hiện mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19…

Với những vi phạm, khuyết điểm, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi thống nhất tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật với Ban thường vụ Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 – 2020 và vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Mến, ông Hồ Minh Nên đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 cùng các ông Lê Báy, Phạm Minh Đức có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật nên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.